Çiftçilik

Stardew Valley Wiki sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Çiftçilik, çiftlik üzerinde Ekinler ekme, yetiştirme ve hasat etme ile ilgili yetenekler ve ayrıca çiftlik bakımı hayvanlar. Oyunun ana gelir kaynaklarından biridir ve yemek için malzemelerin çoğunu sağlar.

Farming Skill Icon.png Çiftçilik Yeteneği

Çiftçilik yeteneği seviyesi durdurma menüsünde yetenekler sekmesinde görüntülenebilir. Her seviye çapaya ve sulama kabına +1 uzmanlık ekler. Bu sayede bu aletleri kullanırken daha az enerji harcarsınız. Daha yüksek çiftçilik yeteneği kaliteli ekin elde etme şansını artırır.

Çiftçilik yeteneğini yükseltmek için tecrübe puanlarına ihtiyaç duyarsınız. Bu puanları ekin toplayarak, çiftlik hayvanlarını severek, inekleri veya keçileri sağarak, koyunları kırkarak ve ahırın içinde hayvansal ürünleri toplayarak elde edersiniz.

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5
Nesne Tarifi: Nesne Tarifi: Nesne ve Yemek Tarifi: Nesne Tarifi: Bir uzmanlık alanı seç.

Scarecrow.png Korkuluk

Basic Fertilizer.png Sıradan Gübre

Mayonnaise Machine.png Mayonez Makinesi

Stone Fence.png Taş Çit

Sprinkler.png Fıskiye

Bee House.png Arı Kovanı

Speed-Gro.png Hızlı-Ek

Farmer's Lunch.png Çiftçi Öğünü

Preserves Jar.png Kavanoz

Basic Retaining Soil.png Sıradan Tutucu Toprak

Iron Fence.png Demir Çit

Rancher.png Çiftlik Sahibi

Hayvan ürünlerinin ederi %20 artar.

Tiller.png Filiz Kökleyici

Ekinlerin ederi %10 artar.

(Bu yetenek tüm sebzeler ve çiçeklerin yanı sıra toplanmış olmayan tüm meyveleri etkiler.)

Seviye 6 Seviye 7 Seviye 8 Seviye 9 Seviye 10
Nesne Tarifi: Nesne Tarifi: Nesne Tarifi: Nesne Tarifi: Çiftlik Sahibi: Filiz Kökleyici:

Cheese Press.png Peynir Ezeceği

Hardwood Fence.png Kereste Çit

Quality Sprinkler.png Kaliteli Fıskiye

Loom.png Dokuma Tezgahı

Quality Retaining Soil.png Kaliteli Tutucu Toprak

Oil Maker.png Yağ Üreteci

Keg.png Fıçı

Deluxe Speed-Gro.png Üstün Hızlı-Ek

Seed Maker.png Tohum Üreteci

Iridium Sprinkler.png İridyum Fıskiye

Quality Fertilizer.png Kaliteli Gübre

Coopmaster.png Kümes Sahibi

Daha hızlı Kümes hayvanları ile arkadaş olun. Kuluçka süresi (Kuluçka Makinesi ve Devekuşu Kuluçka Makinesi için) yarıya indirildi.

(Ayrıca kümes ürünlerinin kalitesini artırır, detaylar için buraya bakınız.)

Artisan.png Zanaatkar

Zanaat ürünlerinin (şarap, peynir, yağ vb.) ederi %40 artar. (Aslında Yağ zanaatkar yeteneğinden etkilenmez)

Shepherd.png Çoban

Daha hızlı ahır hayvanları ile arkadaş olun. Koyun daha hızlı yün üretir.

(Ayrıca ahır ürünlerinin kalitesini artırır, detaylar için buraya bakınız.)

Agriculturist.png Ziraatçi

Tüm ekinler %10 daha hızlı olgunlaşır.

Kümes Sahibi ve Çoban Yeteneklerinin Ürün Kalitesine Etkisi

Beceri açıklamasında ilgili hayvan türüyle daha hızlı arkadaş olma (+15 yerine okşandığında +30 arkadaşlık) ve kuluçka süresini yarıya indirme veya koyunlardan yün üretimini artırma becerisine ek olarak, Coopmaster ve Shepherd mesleklerinin gizli bir faydası vardır. Bu oyunun hiçbir yerinde belirtilmemiş. Her biri, beceriyle ilgili hayvan türü için ürün kalitesini hesaplamak için kullanılan puana 0,333 ekler. Bu, önemli ölçüde daha yüksek oranlarda iridyum kalitesinde ürünlerle sonuçlanır. Örneklemek gerekirse, aşağıda maksimum arkadaşlığa (1000, yani 5 kalp) ve maksimum ruh haline (255) sahip bir hayvan için Çoban/İşçi Ustası meslekleri olan ve olmayan iridyum, altın ve gümüş ürünlerinin ortalama sıklığını gösteren bir tablo bulunmaktadır:

Meslek % iridyum kalite % Altın Kalite % gümüş kalite Ortalama fiyat (taban fiyatın yüzdesi)
Hayır (veya başka) Meslek 56.665% 24.556% 18.779% 173.638%
Kümes Şefi ya da Çoban 73.315% 19.564% 7.121% 184.877%

Komple Formül

Ayrıntılar 
Oyun normalde hayvansal ürün kalitesini aşağıdaki formülle her hayvan için bir skor kullanarak hesaplar: ((Arkadaşlık/1000) - (1 - (Ruh hali/225)) (ilginç bir şekilde, oyun bu hesaplamada günlük şansı hesaba katmaz)

Örneğin, bir hayvanla 1000 Arkadaşlık ve 255 Ruh hali (maksimum arkadaşlık ve ruh hali) şu şekilde hesaplanır:

=((1000/1000) - (1 - (255/225))

=1 - (1 - 1.1333...)

=1 + 0.1333...

=1.1333...

Oyun, öncelikle tam puanın 0.95'in üzerinde olup olmadığına bakarak hangi kalitenin oluşturulacağını kontrol etmeye başlayacaktır. Eğer öyleyse, 2'ye bölünen puan 0-1 arasında rastgele bir sayı ile karşılaştırılacaktır. 2'ye bölünen puan rastgele sayıdan büyükse, öğe İridyum kalitesinde olacaktır. Puan 0,95'in altındaysa veya kontrol başarısız olursa, puan bölü 2, 0-1 arasında rastgele bir sayı ile karşılaştırılacaktır. 2'ye bölünen puan rastgele sayıdan büyükse, öğe Altın kalitesinde olacaktır. Bu kontrol de başarısız olursa, tüm puan 0-1 arasında rastgele bir sayı ile karşılaştırılacaktır. Rastgele sayıdan büyükse, öğe Gümüş kalitede olacaktır. Son olarak, bu kontrol de başarısız olursa, öğe normal kalitede olacaktır (yukarıdaki örnekte puan 1'den yüksek olmasına rağmen, önceki ikisi başarısız olursa gümüş kalitesi kontrolü her zaman başarılı olacaktır).

(Kümes Şefi ve Çoban meslekleri tarafından puana verilen 0,333 bonusun yarıya indirilen puana değil, tüm puana uygulandığına dikkat edin.)

Skor 1'in üzerinde olduğundan ve normal kalitede üretim oranları göz ardı edilebildiğinden, bu örnekte bonus 0,333 olmadan oranlar şu şekilde hesaplanabilir:

1.1333 / 2 = 0.56665 = 56.665% iridyum

(1 - 0.56665) × (1.1333 / 2) = 0.24556 = 24.556% altin

1 - 0.56665 - 0.24556 = 0.18779 = 18.779% gümüş

İridyum ürünleri 2x taban fiyat değerinde olduğundan, altın ürünler 1,5x taban fiyat değerinde olduğundan ve gümüş ürünler 1,25x taban fiyat değerinde olduğundan, taban fiyatın kâr içindeki yüzdesini hesaplayabiliriz, bu şu şekilde sonuçlanır:

=(0.56665 × 2) + (0.24556 × 1.5) + (0.18779 × 1.25)

= 1.13330 + 0.36834 + 0.23474

= 1.73638 = 173.638%

Ürün Kalite Sıklığı

Kalite ekildiğinde değil hasat edildiğinde belirlenir. Hasatta birden çok ürün veren ürünler için ("yani, Kahve Çekirdeği, Yabanmersini, Kızılcık), Sıradan ve Kalite gübreler sadece üretilen ilk mahsulü etkiler.

Oyun önce mahsulün altın kalite alıp almadığını test eder, almazsa gümüş kalite ile tekrar dener. Her ikisi de başarısız olursa, mahsul normal kalitede olur. Kalite ayrıca Gübre kullanımına da bağlıdır.

Altın kalitesinde bir mahsul (gübre hariç) bulmanın temel formülü, çiftçilik seviyesi başına %1 + %2'dir. Gümüş kalitesinde bir mahsul bulmanın temel formülü seviye başına %2 + %4'tür, ancak oyunun gümüş kalitesinde bir mahsul vermek için kontrol etmeden önce altın kalitesinde bir mahsul vermekte başarısız olması gerekir, bu nedenle gümüş kalitesinde bir mahsul elde etme şansı biraz düşüktür. azaltılmış. Aşağıdaki tablolar, her bir mahsul kalitesinin hasat edilme olasılıklarını göstermektedir. Yiyecek'ten gelen güçlendirmelerle 11-13. Çiftçilik seviyelerine ulaşmanın mümkün olduğunu unutmayın.

normal toprak

Temel Gübreli Toprak

Kaliteli Gübreli Toprak

Çiftçilik Seviyesi % Düzenli kalite % Gümüş kalitesi % Altın kalitesi Ortalama fiyat
0 78% 14% 8% 1.07
1 64% 23% 13% 1.12
2 52% 30% 18% 1.17
3 40% 36% 24% 1.21
4 30% 41% 29% 1.25
5 21% 45% 34% 1.28
6 15% 45% 40% 1.31
7 14% 41% 45% 1.33
8 13% 37% 50% 1.34
9 11% 33% 56% 1.36
10 10% 29% 61% 1.38
11 9% 25% 66% 1.39
12 7% 21% 72% 1.41
13 6% 17% 77% 1.43
14 4% 13% 82% 1.44

Üstün Gübreli Toprak

Çiftçilik Seviyesi % Düzenli kalite % Gümüş kalitesi % Altın kalitesi % İridyum Kalitesi Ortalama fiyat
0 66% 19% 10% 6% 1.15
1 48% 27% 16% 9% 1.24
2 33% 33% 22% 13% 1.32
3 21% 37% 27% 16% 1.39
4 12% 37% 31% 20% 1.44
5 10% 31% 35% 23% 1.49
6 9% 26% 39% 27% 1.52
7 7% 21% 42% 30% 1.56
8 5% 16% 45% 34% 1.60
9 4% 12% 47% 37% 1.63
10 3% 8% 48% 41% 1.67
11 2% 5% 49% 44% 1.70
12 1% 2% 50% 48% 1.73
13 0% 0% 49% 51% 1.76
14 0% 0% 46% 55% 1.77


Komple Formül

Bir ürünün kalitesinin artma olasılığı, çiftçilik seviyenize ve toprak gübre kalitesine göre doğrusaldır (normal toprak için 0, Sıradan Gübre için 1, Kaliteli Gübre için 2 ve Üstün Gübre).3 Yani, aynı gübre kalitesi için her seviyede ve aynı çiftçilik seviyesi için her gübre kalitesi ile olasılık aynı miktarda artar.

Oyunun kodunda kullanılan formüller aşağıdaki gibidir [1]:

Kalite Formül
Gold Quality.png Altın 0.2 * (çiftçilik seviyesi / 10) + 0.2 * (gübre seviyesi) * ((çiftçilik seviyesi + 2) / 12) + 0.01
Silver Quality.png Gümüş 2 * altın kalite için olan şans (75% ile sınırlıdır)
Iridium Quality.png İridyum altın kalite için olan şans / 2

Ek olarak eğer gübre lüks veya daha iyiyse, minimum gümüş kalite ekin oluşur ve iridyum oluşma şansı mümkündür.

Oyun her formülü iridyum, altın ve gümüş sırasına göre kontrol eder. Olasılık hesaplamasının bunu hesaba katması gerektiğine dikkat edin: örneğin, Üstün gübre içermeyen bir toprakta, gümüş kalitesi yalnızca altın seçilmemişse seçilebilir ve ardından gümüş için küresel şans şuna eşittir: (1 - şans altın kalitesi) * ((0.75) ile (altın kalitesi için 2 * şans) arasında minimum).

Tecrübe Puanları

Hasattan elde edilen deneyim miktarı, mahsulden mahsule değişir ve daha pahalı mahsuller, hasattan sonra daha fazla deneyim sağlar. Birden fazla hasadı olan mahsuller, her hasat için deneyim kazandırır. yabanmersini, kızılcık veya patates gibi hasat başına birden çok ürün veren mahsuller, yalnızca ilk ürün için deneyimi ödüllendirir ve birden fazla ürün için herhangi bir ekstra deneyim sunmaz.

Bir çiftlik hayvanını sevmek, bir ineği veya keçiyi sağmak, bir koyunu kırkmak veya bir kümesten hayvansal bir ürünü almak, her biri 5 deneyim puanı verir. (Yermantarı toplamak, Çiftçilik deneyiminden çok Toplayıcılık deneyimi verir.)

Çiftilik yeteneği seviye 0'dan seviye 1'e atlamak için 13 yaban havucu veya 8 patates veya 5 karnabahar toplamanız gerekir. Seviye 0'dan 2'ye atlamak için 48 civarı yaban havucu veya 28 patates veya 17 karnabahar toplamanız gerekir.

Bahar
Ekin TP
Coffee Bean.png Kahve Çekirdeği 4
Tulip.png Lale 7
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş pirinç 7
Parsnip.png Yaban Havucu 8
Green Bean.png Yeşil Fasulye 9
Blue Jazz.png Maviruh 10
Garlic.png Sarımsak 12
Potato.png Patates 14
Kale.png Lahana 17
Strawberry.png Çilek 18
Cauliflower.png Karnabahar 23
Rhubarb.png Uşkun 26
Ancient Fruit.png Eski Meyve 38
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi 14
Yaz
Ekin TP
Coffee Bean.png Kahve Çekirdeği 4
Hops.png Şerbetçiotu 6
Wheat.png Buğday 6
Hot Pepper.png Acı Biber 9
Blueberry.png Yabanmersini 10
Corn.png Mısır 10
Tomato.png Domates 12
Sunflower.png Ayçiçeği 14
Radish.png Turp 15
Summer Spangle.png Yazpulu 15
Poppy.png Haşhaş 20
Melon.png Kavun 27
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana 28
Starfruit.png Yıldızmeyvesi 43
Ancient Fruit.png Eski Meyve 38
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi 14
Taro Root.png Gölevez Kökü 16
Pineapple.png Ananas 30
Güz
Ekin TP
Wheat.png Buğday 6
Corn.png Mısır 10
Eggplant.png Patlıcan 12
Bok Choy.png Çin Lahanası 14
Cranberries.png Kızılcık 14
Grape.png Üzüm 14
Sunflower.png Ayçiçeği 14
Beet.png Pancar 16
Amaranth.png Horozibiği 21
Artichoke.png Enginar 22
Yam.png Tatlı Patates 22
Fairy Rose.png Perigülü 29
Pumpkin.png Balkabağı 31
Ancient Fruit.png Eski Meyve 38
Sweet Gem Berry.png Tatlıtaş Meyvesi 64
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi 14

Verilen deneyim puanları DP=||16 × ln(0,018 × FİYAT + 1)|| burada FİYAT, ürünün temel satış fiyatıdır (listelenen ObjectInformation.xnb). Yüksek kaliteli Ekinler, normal kalitede Ekinlerle aynı miktarda DP sağlar.

Çiftlikte yetiştirilen yem bitkilerini hasat etmek, çiftçilik deneyimi puanı yerine bitki başına 7 toplayıcılık deneyim puanı verir.

Çiftçilik seviyesi ekinleri hasat ederken anında artar ancak "seviye artışı" ekranı uyuyuncaya kadar gözükmez.

Seviye Ömür Boyu Toplam Yaban Havucu Hasadı Deneyim
1 13 100
2 48 380
3 97 770
4 163 1300
5 269 2150
6 413 3300
7 600 4800
8 863 6900
9 1250 10000
10 1875 15000

Yemekler

Bazı pişmiş yemekler çiftçilik seviyesini geçici olarak yükseltecek. Qi Çeşnisi, oyuncu tarafından pişirilen yemekler için stat güçlendirmesini daha da artırmak için uygulanabilir.

Görsel İsim Açıklama Malzemeler Enerji / Sağlık Etki(ler) Etki(lerin) Süresi Tarif Kaynağı Satış Fiyatı
Complete Breakfast.png
Bütün Kahvaltı İnsanı yüklenmeye hazır hale getirir! Fried Egg.png Sahanda Yumurta (1)Milk.png Süt (1)Hashbrowns.png Mücver (1)Pancakes.png Gözleme (1) Energy.png 200
Health.png 90
Farming.png Çiftçilik (+2)Max Energy.png Toplam Enerji (+50) Time Icon.png 7dk

Cooking Channel.png Soslar Kraliçesi
21 Bahar, Yıl 2

data-sort-value="350">Gold.png350g
Hashbrowns.png
Mücver Kızıl kahverengi ve de gevrek! Potato.png Patates (1)Oil.png Yağ (1) Energy.png 90
Health.png 40
Farming.png Çiftçilik (+1) Time Icon.png 5dk 35s

Cooking Channel.png Soslar Kraliçesi
14 Bahar, Yıl 2

Gus Icon.png Yıldızkaydı Salonu'ndandata-sort-value="50">Gold.png50g

data-sort-value="120">Gold.png120g
Pepper Poppers.png
Patlangaç Biber Kesilmiş acı biberler peynirle doldurulmuş. Hot Pepper.png Acı Biber (1)Cheese.png Peynir (1) Energy.png 130
Health.png 58
Farming.png Çiftçilik (+2)Speed.png Hız (+1) Time Icon.png 7dk

Shane Icon.png Shane (Posta - 3+ HeartIconLarge.png)

data-sort-value="200">Gold.png200g
Tom Kha Soup.png
Tavuklu Ceviz Çorbası İnanılmaz bir lezzeti var! Coconut.png Hindistan Cevizi (1)Shrimp.png Karides (1)Common Mushroom.png Mantar (1) Energy.png 175
Health.png 78
Farming.png Çiftçilik (+2)Max Energy.png Toplam Enerji (+30) Time Icon.png 7dk

Sandy Icon.png Sandy (Posta - 7+ HeartIconLarge.png)

data-sort-value="250">Gold.png250g
Farmer's Lunch.png
Çiftçi Öğünü İnsanı ayakta tutmaya yeter. Omelet.png Omlet (1)Parsnip.png Yaban Havucu (1) Energy.png 200
Health.png 90
Farming.png Çiftçilik (+3) Time Icon.png 5dk 35s
Farming Skill Icon.png Çiftçilik Seviye 3
data-sort-value="150">Gold.png150g
Maple Bar.png
Özlü Gözleme Akçaağacın zenginlikleriyle kaplanmış tatlı gözleme. Maple Syrup.png Akçaağaç Pekmezi (1)Sugar.png Şeker (1)Wheat Flour.png Buğday Unu (1) Energy.png 225
Health.png 101
Farming.png Çiftçilik (+1)Fishing.png Balıkçılık (+1)Mining.png Madencilik (+1) Time Icon.png 16dk 47s

Cooking Channel.png Soslar Kraliçesi
14 Yaz, Yıl 2

data-sort-value="300">Gold.png300g

Ekinler

Referanslar

  1. Crop::harvest oyun kodunu inceleyin.

Sürüm Geçmişi

  • 1.0: Eklendi.
  • 1.1: Çiftlik Sahibi yeteneği bonusu %10'dan %20'ye çıkarıldı. Zanaatkar yeteneği bonusu artık Zanaat Ürünlerinin ederini %50 değil %40 artırıyor.
  • 1.2.26: Çiftçilik seviyesi artık 10. seviyeden önceki mahsul verimini etkiliyor.
  • 1.3.27: Ekinler tırpan ile hasat edildiğinde çiftçilik TP'sinin verilmesini engelleyen hata düzeltildi.